2019-09-20 22:06:00

World Cleanup Day 2019. u Mečenčanima

Jedan dan. Jedan planet. Jedan cilj. =

Zelena čistka u našoj školi

 


Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani